Yazarımız Sıddık Bey, yeni yazısında belediye hizmetlerini değerlendirdi, Doğru Yapılırsa Güzel Hizmet

Merhaba Sevgili Okurlarım,

Kulağınıza gelen bir takım dedikodular var, dedikoduların konusu oldukça ilginç ve umut verici görünüyor. Eski belde belediye binalarının tekrar hizmete sokulması ve bazı birimlerin bu binalarda faaliyet göstermesi, özellikle merkeze uzak olan belde halkı için önemli bir adım olabilir.

Ancak, dedikoduların doğruluğunu teyit etmeden tam olarak ne olacağını bilemiyoruz. Eğer bu karar gerçekten uygulanacaksa ve belde halkına daha iyi hizmet sunulması amacıyla alınmışsa, bu elbette olumlu bir gelişme olacaktır. Ancak, dedikoduların doğruluğunu teyit edemediğimiz ve tam bilgi alamadığımız için, bu konuda kesin bir yargıya varmak şu an için mümkün değil.

Her halükarda, bu tür adımların doğru bir biçimde uygulanması önemlidir. Eğer bu uygulama, belde halkının ihtiyaçlarını karşılamak ve hizmetleri daha erişilebilir kılmak için yapılmışsa, bu güzel bir gelişme olabilir. Ancak, uygulamanın yanlış bir şekilde gerçekleştirilmesi durumunda sıkıntılar ortaya çıkabilir.

Alanya Belediyesi'nin eski belde belediye binalarını tekrar faaliyete geçirme planı, ilk bakışta mantıklı bir adım gibi görünse de, gerçekte bu hamlenin ardında yatan niyetler oldukça şüpheli. Eğer bu karar gerçekten hizmetlerin daha etkin bir şekilde sunulması amacıyla alınmışsa, alkışlanacak bir girişim olarak değerlendirilebilir. Ancak, endişe verici olan şey, bu hareketin aslında parti politikaları ve sadakat ödülleri üzerine kurulu olması ihtimalidir.

Alanya Belediyesi'nin, seçildiği partinin üyelerine iş vaadiyle bu adımı atması, şeffaflıktan ve kamu kaynaklarının doğru kullanımından oldukça uzak bir tavır sergilemektedir. İstihdam yaratma bahanesi altında, aslında liyakatten çok siyasi bağlılığın gözetildiği bir personel alımı sürecinin başlatılması, demokratik ilkelerle bağdaşmamaktadır.

Dahası, mevcut belediye binasında zaten yoğun bir personel bulunmakta iken, bu insan kaynağını daha etkin bir şekilde değerlendirmek yerine, yeni personel alarak maliyetleri artırmak oldukça mantıksız bir yaklaşım olacaktır. Belediyenin, zaten sıkıntılı olan mali durumunu daha da zorlayacak olan bu hamle, uzun vadede ciddi sıkıntılara yol açabilir.

Bu kararın altında yatan gerçek niyetlerin açıklığa kavuşturulması ve halka doğru bilgi verilmesi gerekmektedir. Eğer Alanya Belediyesi, gerçekten vatandaşların çıkarlarını gözetiyorsa, bu tür siyasi oyunlardan vazgeçmeli ve hizmetlerin daha etkin bir şekilde sunulması için daha adil ve liyakat odaklı bir yaklaşım benimsemelidir.

Sonuç olarak, Alanya Belediyesi'nin eski belde belediye binalarını faaliyete geçirme kararı, göründüğü kadar masum bir adım gibi görünmemektedir. Siyasi çıkarlar ve parti sadakati üzerine kurulu bu tür kararlar, kamu hizmetinin etkinliğini zayıflatırken, toplumda da güven kaybına neden olabilir. Belediyenin, halkın çıkarlarını gözeterek daha şeffaf ve liyakat odaklı bir yönetim anlayışı benimsemesi, uzun vadede daha sürdürülebilir ve güvenilir bir yol olacaktır. Ne diyelim şimdilik beleyip görelim.

Kalın Sağlıcakla..