Teknolojinin yükselişiyle birlikte; otomasyon, uzaktan çalışma ve eğlence sektöründeki dijital gelişmeler, bireyleri daha az hareketli bir yaşam tarzına yönlendirebiliyor. Bu farkındalıkla birlikte yürüyüş gibi basit egzersizlere de dikkat çekiliyor. Peki, Türk halkı gün içerisinde ne kadar yürüyor?Areda Survey araştırma şirketi, halk sağlığını yakından ilgilendiren yürüyüş alışkanlıklarını geçen yıllarda olduğu gibi araştırmaya devam ediyor. Türkiye genelinde 2.024 kişiyle yapılan son araştırmaya göre Türk halkının yüzde 32,9’u günde bir saatten fazla yürüyüş yaptığını ifade ediyor.
Yüzde 26,6’sı yarım saatten fazla, yüzde 14,3’ü yarım saatten az, yüzde 26,3’ü ise gün içinde pek yürüyüş yapmadığını belirtiyor. Araştırmanın 2023 yılı verileri günümüz ile kıyaslandığında Türk halkının yürüyüş yapma süresinde azaltma olduğu görülüyor. Katılımcılar 2023 yılında yüzde 39,3 oranıyla gün içinde bir saatten fazla yürüyüş yaptığını ifade ederken, 2024 yılında bu oran yüzde 32,9’a düşüyor. Araştırmanın geçmiş yıllardaki verileri ise şu şekilde: 2022’de pek yürüyüş yapmadığını ifade edenler yüzde 25,3 iken 2023’te bu oran yüzde 24,1’e düşüyor. Günde yarım saatten az yürüyüş yapanlar 2022’de yüzde 18,5 iken bu oran 2023’te yüzde 15,7 olarak karşımıza çıkıyor. Yarım saatten fazla
yürüyüş yaptığını söyleyenler 2022’de yüzde 25,9; 2023’te yüzde 20,8 olarak görünüyor. Günde bir saatten fazla yürüyüş yaptığını ifade edenler 2022’de yüzde 30,3; 2023’te ise yüzde 39,3 olarak ölçülüyor.
Erkekler Kadınlara Oranla Daha Çok Yürüyüş Yapıyor
Araştırmada cinsiyet dağılımı verileri, erkeklerin kadınlardan daha fazla yürüyüş yapılması sebebiyle dikkat çekiyor. Erkeklerin yüzde 42,7’si, kadınların ise yüzde 23,2’si bir saatten fazla yürüdüğünü belirtiyor. Günde yarım saatte fazla yürüdüğü belirtenlerde ise durum farklılık gösteriyor. Erkeklerin yüzde 19,7’si, kadınların ise yüzde 33,3’ü yarım saatten fazla yürüyüş yaptığını belirtiyor. Araştırmaya katılanların yaş dağılımlarına bakıldığında, 18-34 yaş aralığındakiler arasında yüzde 18,3’ü gün içinde pek yürüyüş yapmadığını ifade ederken, yüzde 12,4’ü yarım saatten az yürüyor;
yüzde 39,7’si yarım saatten fazla yürürken yüzde 29,6’sı bir saatten fazla yürüyüş yapıyor. 35-54 yaş aralığındakilerin yüzde 29,5’i gün içinde pek yürümezken, yüzde 11,8’i yarım saatten az yürüyüş yapıyor. Yüzde 20,9’u yarım saatten fazla yürüyüş yaparken yüzde 37,8’i bir saatten fazla yürüyor. 55 yaş ve üzerindeki katılımcıların yüzde 32,2’si gün içinde pek yürüyüş yapmadığını ifade ediyor. Yüzde 20,1’i yarım saatten az, yüzde 17,5’i yarım saatten fazla, Yüzde 30,2’si ise gün içinde bir saatten fazla yürüyor.
Araştırmanın Metodolojisi

Türkiye genelinde 2.024 kişinin katıldığı ve 25 - 29 Ocak 2024 tarihleri arasında yapılan araştırma, kantitatif araştırma yöntemlerinden CAWI tekniği ile “Areda Survey’in Profil Bazlı Dijital Paneli”kullanılarak gerçekleştirildi.

Editör: Haber MERKEZİ