Bir Fransız, bir Alman, bir Amerikalı ve Temel alanında en iyi askerler olarak seçilmişler. Bir görev için bunların hepsi hücrelere kapatılmış ve her birine bir sır verilmiş. İlk olarak Fransızın hücresine girip sırrı söyletmeye çalışmışlar ve hemen söylemiş. Daha sonra Almanın bulunduğu hücreye girmişler baskı yapmışlar söylememiş, tırnaklarını çekmişler, söylemiş. Sonra Amerikalının hücresine girmişler baskı yapmışlar, söylememiş, tırnaklarını çekmişler söylememiş, elektrik vermeye kalmışlar söylemiş. En son Temel’in hücresine girmişler. Baskı yapmışlar, söylememiş. Tırnaklarını çekmişler söylememiş, elektik vermişler, söylememiş. Daha bir yığın işkence yapmışlar bana mısın dememiş. Adamlar yorulunca çıkmışlar odadan yarın devam etmek için geri döndüklerinde Temel’i kafasını duvara vururken bulmuşlar; Hatırlamıyorum, hatırlamıyorum…