Camide vaaz vermekte olan Hoca'ya:

- Hocam, at nalını evimizin kapısına asarsak uğur getirir mi? demişler. Hoca:

- Zannetmiyorum, diye cevap vermiş. O nallardan her atta dört tane var, ama bütün gün kamçı yiyip duruyor.