Türkiye genelinde 2.094 kişinin katılımıyla gerçekleşen araştırmaya göre, halkın yüzde
51,2’si Türk toplumunun dayanışma ruhunun giderek azaldığını düşünüyor. Kadınlar erkeklere göre
daha karamsar bir tutum sergiliyor ve yüzde 58,9 ile dayanışma kültürünün Türk toplumunda
azaldığını dile getiriyor. Erkeklerde ise bu oran yüzde 43,3 olarak karşımıza çıkıyor. Ayrıca,
katılımcıların yüzde 57,3’ü Türk toplumundaki kültürel değerlerin olumsuz yönde değişim gösterdiğini
belirtiyor.
Türk Halkının Yüzde 51,2’si Paylaşma, Yardımlaşma ve Dayanışma Kültürünün Azaldığını Düşünüyor
Areda Survey araştırma şirketi, her yılın sonunda olduğu gibi 2023 yılı sonunda da “Türk toplumunda
Paylaşma, Yardımlaşma ve Dayanışma Kültürü” konulu araştırmasını yayımladı. Türkiye genelinde
2.094 kişinin katılımıyla gerçekleşen araştırmaya göre, halkın yüzde 51,2’si Türk toplumunun
dayanışma ruhunun giderek azaldığını düşünüyor. 2021’de yüzde 54,2 ve 2022’de yüzde 50,7 olmak
üzere dayanışma kültürünün azaldığını söyleyenler ağırlıkta çıkmıştı.
Dayanışma kültürünün arttığını belirtenlerin oranları 2021’de yüzde 32,2; 2022’de yüzde 28,2 ve
2023’te yüzde 31,3 olarak karşımıza çıkıyor. Bununla birlikte pek değişmediğini ifade edenlerin
oranları 2021’de yüzde 13,6; 2022’de yüzde 21,1 ve son olarak 2023’te yüzde 17,5 olarak belirleniyor.
Kadınlar Erkeklere Göre Daha Karamsar
Cinsiyet dağılımlarına bakıldığında kadınların yüzde 58,9’u dayanışma kültürünün giderek azaldığını
söylerken daha karamsar bir tutum sergiliyor ve erkeklerin yalnızca yüzde 43,3’ü bu fikre katılıyor.
“Dayanışma kültürü giderek artıyor” diyenlerde ise kadın ve erkeklerin oranı benzerlik gösteriyor.
Kadınların yüzde 31,8’i, erkeklerin de yüzde 30,8’i aynı şekilde düşünüyor.
Türk toplumundaki dayanışma kültürünün giderek azaldığını en çok düşünen yaş grubu son
araştırmaya göre yüzde 66,3 ile 55 yaş ve üstü. 35-54 yaş aralığındakilerde bu oran yüzde 50,5 ve 18-
34 yaş aralığındakilerde de yüzde 40,2 olarak karşımıza çıkıyor. Dayanışma kültürünün arttığını en
yüksek oranda söyleyen grup yüzde 38,4 ile 18-34 yaş aralığındaki gençler. 35-54 yaş aralığındaki
katılımcıları yüzde 30,6’sı bu kültürün arttığını düşünürken 55 yaş ve üzerinde ise bu oran yüzde 23,2
olarak belirleniyor.
Kültürel Değerlerin Olumsuz Yönde Değişim Gösterdiğini Düşünenler Giderek Artıyor
Araştırma kapsamında katılımcılara, kültürel değerler bakımından Türk toplumunun hangi yönde
değişim gösterdiği de soruldu. Türk halkının yüzde 57,3’ü olumsuz yönde değişimin olduğunu
söylerken, yüzde 28,2’si olumlu yönde değişimin olduğunu düşünüyor. Değişim yaşanmadığını
düşünenler ise yüzde 14,6 oranına sahip.
Araştırmanın geçmiş yıllardaki durumu ise: Olumsuz yönde değişim gösterdiğini belirtenler 2021’de
yüzde 51,3 iken 2022’de yüzde 56,4 olarak karşımıza çıkıyor. Olumlu yönde değişimin olduğunu
düşünenler 2021’de yüzde 29,9 iken 2022’de yüzde 29,4 oranına sahip durumda. Kültürel değerler
bakımından Türk toplumunda değişimin yaşanmadığını düşünenler 2021’de yüzde 18,9 iken 2022’de
yüzde 14,2 çıkmıştı.
Araştırmanın Metodolojisi

Türkiye genelinde 2.094 kişinin katıldığı ve 28 Aralık 2023 – 02 Ocak 2024 tarihleri arasında yapılan
araştırma, kantitatif araştırma yöntemlerinden CAWI tekniği ile “Areda Survey’in Profil Bazlı Dijital
Paneli” kullanılarak gerçekleştirildi.

Editör: Haber MERKEZİ