Alanya tarihinde kentsel sorunlar bir tarafa, rutin belediyecilik faaliyetlerinin bile aksamasının rekor kırdığı bu dönemde yerel yönetimler açısından sormamız gereken tek bir soru var: “Yerel yöneticiler Alanya’mızı yönetiyor mu?, Yoksa idare mi ediyor?”

Uzunca bir süredir şehrin yapısal sorunlarına karşı sürdürülebilir ciddi belediyecilik faaliyetlerini maalesef göremiyoruz. Alanya’mız, hep günlük çözümler ile idare ediliyor, uzun vadeli programlarla yönetilmiyor. Trafik, altyapı, çarpık ve plansız kentleşme, hava ve gürültü kirliliği, yol ve kaldırım çalışmalarının yetersizliği, tarımsal sulama, araç park yeri, sosyal tesis eksikliği, alt yapı yetersizlikleri vb. gibi sorunlar şehri esir almış durumda. Tüm dünyaca bilinen Alanya’mız günden güne kendi içinde “büyük bir köye” dönüşüyor. Seçim kaygısı nedeni ile Alanya’mızın derinleşmiş kronik sorunlarının tedavisine dönük kapsamlı çalışmalar yapılmıyor. Kent yöneticileri ise şehrin temel sorunlarını gidermek yerine “küçük makyajlarla” sorunları çözüyormuş gibi yapıyor. Diğer taraftan, mevcut yerel yönetim 2019 yılında seçmene vadettiği 82 projenin çok azını bile gerçekleştirebilmiş değil! Hatta yeni diye sunduğu proje vaatlerinin büyük çoğunluğu 2019’da vaat ettiklerinin aynısı.

Bu süreçteki “en ciddi ve endişe verici husus” ise; belediye yönetiminin maalesef durumu yönetebilme konusunda basiretsizlikler yaşadığının ve durumu yönetebilmekten çok durumu idare ettiğinin farkında bile olmaması.

Liyakatli, çözüm odaklı ve ortak aklı benimsemiş güçlü yerel yönetim vizyonumuzla size bir söz veriyoruz: “Sorunları biliyoruz, çözümü ile geliyoruz! Alanya’mızın çözülmeyecek tek bir sorunu yok.” Alanya’mızın sorunu; sorumluluktan, ortak akıldan, adaletten ve eşit hizmet anlayışından kaçan yerel yöneticilerdir. Alanya’mızın bu potansiyelinin ve imkânlarının önündeki tek ve en büyük engel; yetenekli ve liyakat sahibi yerel yöneticilerin yokluğudur.

Kimlikli, estetik ve planlı bir Alanya inşa etmekten planlama aşamasında yaşanan sorunların giderilmesine, kentsel dönüşümden sosyal donatı alanlarının çoğaltılmasına, turizmin çeşitlendirilmesinden teknolojik alt yapıya, kadın kooperatiflerinden çok amaçlı gençlik komplekslerine 

sağlık merkezlerinden spor tesislerine kadar diğer birçok alanda bu şehre rahat bir nefes aldıracağız. Bu süreçte asla adaletten şaşmayacağız, ortak aklı egemen kılacağız ve demokrasi/insan hakları temelinde bir yönetim planı oluşturacağız.

İnşAllah bizler;  ben ve ekip arkadaşlarım, 1 Nisan’dan itibaren Alanya’mızda yepyeni, tertemiz, pırıl pırıl ve adaletli bir dönemi başlatacağız. Bizler buna inanıyoruz, siz de değişimin gücüne inanın.

Saygı ve selamlarımızla…

MEHMET ŞAHİN

Editör: Haber MERKEZİ