TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen Aile ve Gençlik Fonu Kanun Teklifi kabul edilerek yasalaştı. Bu kapsamda, Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı kamu tüzel kişiliğine sahip Aile ve Gençlik Fonu kurulacak. Fonun yönetim kurulu, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı başkanlığında, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı ile Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısından oluşacak; kararlar oy çokluğuyla alınacak ve bakan yardımcıları ilgili bakanlar tarafından görevlendirilecek.

Fonun kaynakları, Türk Petrol Kanunu kapsamında tahsil edilen devlet hissesinin ve Maden Kanunu kapsamında tahsil edilen devlet hakkının yüzde 20'sinden, kanun ve kararnamelerle kurulan fonlardan gelen gelirlerin Cumhurbaşkanı kararıyla yüzde 10'una kadar olan tutarlardan, geri ödeme öngörülen projelerden kaynaklanan geri ödemelerden, nakdi bağışlardan, yardımlardan ve hibelerden, diğer gelirlerden oluşacak.

Cumhurbaşkanına, Türk Petrol Kanunu kapsamında tahsil edilen devlet hissesi ve Maden Kanunu kapsamında tahsil edilen devlet hakkının oranını sıfıra kadar indirme veya iki katına çıkarma yetkisi tanınacak.

Halkbank müşterilerine destek kredisi vereceğini duyurdu Halkbank müşterilerine destek kredisi vereceğini duyurdu

Teklifin bir diğer önemli özelliği, yeni evlenecek gençlere 2 yıl geri ödemesiz kredi verilmesini öngörmesi. Fonun giderleri, yönetim kurulu tarafından onaylanan projeler kapsamındaki teşvik, hibe, destek, kredi ile teminatlar için ilgili kurum ve kuruluşlara aktarılan tutarlar, bu kaynaklardan kaynaklanan hizmet bedeli ücreti ve komisyonlar, fonun kaynaklarının yönetimi ve yönetim kurulu tarafından onaylanan projeler kapsamındaki giderler ile diğer operasyonel giderlerden oluşacak.

Editör: Haber EDİTÖR