Bu reformlar, ev kadınlarından memurlara, işçilerden annelere, emeklilerden Bağ-Kur'lulara kadar geniş bir kesimi etkileyecek şekilde planlanmış durumda. Program kapsamında hayata geçirilecek olan reformlar belirli bir takvim çerçevesinde yasalaşacak ve uygulanacak.

Birinci Reform: Ev Kadınlarına Sosyal Güvence ve Erken Emeklilik

Ev kadınları için sosyal güvence ve erken emeklilik imkânı sağlayacak olan yeni uygulama, Aile Koruma Paketi çerçevesinde hayata geçirilecek. Çalışma imkânı bulamayan veya emeklilik için yeterli primi olmayan ev kadınlarını kapsayacak bu sistem, prim ödemelerinin bir kısmının devlet tarafından karşılanmasını içeriyor. Ev kadınları, prim ödemelerinin sonunda sosyal güvenceye kavuşacak ve emeklilik hakkına sahip olacaklar.

Devlet, ev kadınlarının maaşlarının yasal bağlı prim ödemelerinin üçte birini karşılayacak. Bu yıl için öngörülen rakamlar şu şekilde: Aylık ödeme (2024): 6.400,64 TL, Devlet desteği aylığı: 2.133,55 TL, Yıllık devlet desteği: 25.602,56 TL. Ev kadınları, primlerini tamamladıklarında emekli olabilecekler. Bağ-Kur kapsamında 5400 gün prim ödenmesi gerekecek ancak daha önce çalışma ve prim ödemesi bulunan kadınlar daha kolay emekli olabilecekler.

Anneler için erken emeklilik imkânı da sağlanacak. Anneler ve ev kadınları ödedikleri primlere göre her yıl ek prim günleri kazanacaklar. Örneğin, 4 yıl prim ödeyen bir anne, 5 yıl prim ödemiş gibi değerlendirilecek ve emeklilik süreci daha da erkenleştirilecek.

İkinci Reform: Bağ-Kur Primleri 7200 Güne Düşürülecek

Bağ-Kur emeklilik şartları yeniden düzenlenecek. 8 Eylül 1999 öncesinde Bağ-Kur emeklilik şartları kadınlar için 7200 gün, erkekler için ise 9.000 gün olarak belirlenmişti. Yapılacak düzenlemeyle bu gün sayısı 1.800 gün azaltılarak 7200'ye düşürülecek. Böylece daha fazla kişi erken emeklilik hakkına sahip olacak.

Düzenlemeden ilk etapta basit usulde vergilendirilen esnaf odalarına kayıtlı küçük esnaf yararlanacak. Ancak düzenleme sırasında kapsamın genişletilmesi de gündemde. Bu düzenleme, emeklilik hakkını elde etmek için 9000 gün prim ödemesi gereken küçük esnafı 7200 gün primle emekli olabilecek duruma getirecek.

Üçüncü Reform: Tamamlayıcı Emeklilik İle İkinci Maaş

Yeni sistemle birlikte tüm çalışanlar ikinci bir emeklilik imkânına kavuşacaklar. Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) üzerinden yapılan ikinci bir emeklilik, çalışanların emekli olduklarında hayat standartlarını korumalarına yardımcı olacak.

BES emekliliği için 10 yıl ve 56 yaş şartı gerekecek. Bu sistemle birikimlerin erimesi engellenecek ve birikimler faizli veya faizsiz fonlarda değerlendirilerek kazandırılacak.

Dördüncü Reform: Uzaktan ve Esnek Çalışma Modelleri

Uzaktan çalışma ve esnek çalışma modelleri daha ayrıntılı bir şekilde düzenlenecek. Kamuda bazı alanlarda uzaktan çalışma imkânı genişletilecek. Esnek çalışma modelleri de belirli sektörlerde ve gruplar için uygulanabilecek.

Haftalık çalışma saatleri konusu ise halen tartışma konusu olmakla birlikte henüz yasal bir düzenleme bulunmamaktadır.

Beşinci Reform: Ek Gösterge 3600 Olacak

Kamu çalışanlarının maaş ve ikramiyesini etkileyen ek göstergelerde değişiklik yapılacak. Ek gösterge, kamu çalışanlarının maaşlarına önemli bir katkı sağlayacak şekilde artırılacak.

Yeni uygulama, görevinde 1. Dereceye ulaşan tüm kamu kurumlarındaki memurları kapsayacak. Ancak emekli memurlar bu uygulamadan yararlanamayacaklar.

Kaynak: Sabah Gazetesi