Vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine reklamı inceleyen Reklam Kurulu, reklamda cinsiyet değiştirme ameliyatları sonrasında gerçekleşen cinsiyet uyum süreçleri hakkında bilgilendirmelerde bulunulurken, Seray adında bir kadının mastektomi (göğüs aldırma) ameliyatı olmasının ardından Yiğit ismini aldığı ve kendisine cinsiyet uyum işlemi operasyonları yapılacağının ifade edildiğini tespit etti.

Reklam Kurulu, cinsiyet uyum süreçleri sırasında burun operasyonu da geçiren şahsın, reklamlarda doktorun "Çok korkuyorlar ağrınız var mıydı?" sorusuna "Hiç korkunç değil" yanıtını verdiği, ayrıca operasyonlara yönelik, "Harika gerçekten tavsiye ediyorum. Çok araştırdım bu hastaneyi. Kendim de çok memnunum. O yüzden bütün kuzenlerimi de buraya getirdim. Artık tanıyorlar bizi. Ne ağrı var ne sızı var ne morarma var. Hiçbir şey yok" ifadelerini kullanarak, böylesine bir operasyona çevresindekileri de teşvik etmeye çalıştığı, sağlık kuruluşunu övücü ve tavsiye edici nitelikte ifadeler kullandığı belirlendi.

Kurul, reklama ilişkin yaptığı incelemeler sonucunda, sağlık alanında yürürlükte bulunan mevzuat gereği, tabiplerin reklam ve ilan vermelerinin yasak olduğunu belirtirken, "Sağlık alanında faaliyet gösteren kuruluşların, tabi bulundukları mevzuat gereği, yalnızca açılış bilgileri, hizmet alanları ve sunduğu hizmetler ile ilgili konularda toplumu bilgilendirmek amacıyla tanıtım yapabilecekleri ve ilan verebilecekleri, bunların dışında, talep yaratmaya yönelik açıklamalara ve yanıltıcı, abartılı, doğruluğu bilimsel olarak kanıtlanmamış bilgilere yer verilemeyeceği hüküm altına alınmıştır" değerlendirmesinde bulundu.

Kurul bu kapsamda söz konusu sosyal paylaşım sitesinde doktor ve hastane lehine paylaşımlarda bulunularak adı geçen sağlık personeli ve sağlık kuruluşuna yönlendirici nitelikte tanıtımlarda bulunulmasını affetmedi.
Kurul, reklamı yayına veren şahsa, Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun, Tıbbi Deontoloji Nizamnamesi, Özel Hastaneler Yönetmeliği gibi 7 farklı Kanun ve düzenlemeye aykırılıktan 347 bin 128 TL idari para cezası kesti. Reklamlar da Kurul tarafından yasaklandı.Kurul bu kapsamda söz konusu sosyal paylaşım sitesinde doktor ve hastane lehine paylaşımlarda bulunularak adı geçen sağlık personeli ve sağlık kuruluşuna yönlendirici nitelikte tanıtımlarda bulunulmasını affetmedi.
Kurul, reklamı yayına veren şahsa, Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun, Tıbbi Deontoloji Nizamnamesi, Özel Hastaneler Yönetmeliği gibi 7 farklı Kanun ve düzenlemeye aykırılıktan 347 bin 128 TL idari para cezası kesti. Reklamlar da Kurul tarafından yasaklandı.

Editör: Haber Admin