Milyonlarca Çalışan Kişileri İlgilendiren Yeni Düzenleme! Milyonlarca Çalışan Kişileri İlgilendiren Yeni Düzenleme!

Vergi dairelerine olan 21 Aralık 2022 tarihinden önceye ait 2 bin lirayı aşmayan borçların cezalarının tahsilinden vazgeçiliyor. Endeks dışındaki yüksek öğretim kredi borcu taksitle ödenebilecek. 2,5 milyon sürücünün ceza puanları siliniyor. 10 bine yakın ehliyet iade edilecek.

Vergi daireleri, gümrük müdürlükleri, SGK, belediyeler, il özel idareleri, yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıkları gibi kurumlarımızın kamu alacaklarını yeniden yapılandıran bir kanun teklifi hazırlıyoruz. Bu teklifle vatandaşlarımızın ve şirketlerimizin vergi ve pirim yükümlülükleri başta olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarımıza olan borçlarının cezalarını kaldırıyoruz. Yapacağımız düzenlemeyle tüm bu borçları belirli bir oranla güncelleme ve taksitle ödeme imkanı getiriyoruz. Davalı vergi ve prim dosyaları da bu kapsamda olacağı için taraflara ihtilafları sonlandırma fırsatı veriyoruz. Teklifle matrah artırımını ve işletme kayıtlarının düzeltilmesini de sağlıyoruz. Yükseköğretim kredi borçlarının endekse bağlı artışına son vermiştik. Artık gençlerimiz ne kadar kredi aldılarsa, sadece o rakamı geri ödüyor. Geçmişte endeksle oluşmuş borçları da silmiştik. Bu düzenlemeyle endeks dışındaki borcun da yeniden yapılandırılarak taksitle ödenmesini mümkün hale getiriyoruz.

Editör: Haber EDİTÖR