İŞTE TÜM DETAYLAR

  • 31 Aralık 2022 öncesine ait borçlar 48 taksitte ödenebilecek
  • Yapılandırma için başvurular 31 Mayıs'ta, ilk taksitlerin ödemesi ise 30 Haziran'da başlayacak.
  • Yapılandırılan borçlar peşin ödenirse, yurt içi-üfe tutarının yüzde 90'ından vazgeçilecek.
  • Yapılandırılan borç idari para cezası ise asıl alacaktan da yüzde 25 oranında indirim sağlanacak.
  • Vergi dairelerine olan 2 bin liranın altındaki borçlar silinecek.
  • Sürücülerin alkol, uyuşturucu, drift ve aday sürücülük halleri dışındaki ihlallerden kaynaklanan ceza puanları silinecek.
  • Geri alınan 10 bine yakin ehliyetin iadesi sağlanacak.
  • Deprem bölgelerinde Temmuz ayı sonuna kadar veraset ve intikal vergisi alınmayacak.
  • Esnafın tescil, tadil, sicil işlemlerinden Ağustos ayına kadar harç talep edilmeyecek. Çalışanlarına maddi yardımda bulunan işverenler, 50 bin liraya kadar olan kısım için gelir vergisinden muaf tutulacak.
  • Depremzedelerin kullanılmayacak durumdaki ev ve araçlarının üzerindeki hacizler kaldırılacak. Düzenlemeyle, kurumlar vergisi mükelleflerine daha önce sağlanmış indirim ve istisna tutarları üzerinden bir defaya mahsus yüzde 10 ek vergi getirilecek. Deprem bölgesindeki mükellefler ise ek vergiden muaf tutulacak. Kurumlar vergisi mükelleflerinden tek seferlik ek vergi alınacak, depremden etkilenen illerdeki mükellefler kapsam dışında olacak.

31 ARALIK 2022 MİLAT OLACAK

Kanun kapsamındaki alacaklar için 31 Aralık 2022 tarihi esas alınacak. Mükelleflerce çeşitli sebeplerle noksan beyan edilmiş veya beyan dışı bırakılmış geçmiş yıl gelirlerinin belli oran ve tutarlar dahilinde beyan edilmesi sağlanacak.Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri, işletmelerinde mevcut olduğu halde kayıtlarında yer almayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşların kendilerince veya bağlı oldukları meslek kuruluşlarınca tespit edilecek rayiç bedeliyle defterlerine kaydedebilecekler, 2022 yılı için matrah ve vergi artırımı imkanı sağlanacak.

31 Aralık 2022'den önce işlenen fiillere ilişkin olup yapılandırma son başvuru tarihine kadar tebliğ edilen idari para cezaları da yapılandırılabilecek.

Kurumlar vergisi mükelleflerinden tek seferlik ek vergi alınacak, depremden etkilenen illerdeki mükellefler kapsam dışında olacak.

Editör: Haber EDİTÖR