Büyükşehir Belediyesi aşure ikramına devam ediyor Büyükşehir Belediyesi aşure ikramına devam ediyor

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, seyahat öncesinde Bakanlığın internet sayfasında yer alan (https://ticaret.gov.tr/) 'E-İşlemler' menüsünden veya 'e-Devlet Kapısı' üzerinden (https://www.turkiye.gov.tr/hizmetler) 'Taşıt Ön Beyan Uygulaması'na girerek bilgilerinizi sisteme kaydetmeniz gerektiği belirtildi.

Ayrıca, ülkemize giriş yapacağınız tarihten geriye doğru son bir yıl içinde en az 185 gün yurtdışında bulunmanız ve taşıtı getiren kişinin ehliyetinin ve pasaportunun veya pasaport yerine geçen kimlik belgesinin ibraz edilmesi gerektiği vurgulandı.

Yabancı pasaportla giriş yapmanız durumunda oturum izni hariç en fazla 90 gün süre verilmektedir. Türk vatandaşı, çifte vatandaş veya mavi kart sahibi kişilerin ise bu durumlarına uygun kimlik veya pasaportları ile giriş yapmaları halinde taşıtlarına 730 gün süre verilir.

Ülkemize girişte taşıta ait Türkiye'de geçerli sigorta poliçesi ile taşıtın ruhsatının ibrazı zorunludur.

Yurtdışından emekli olanlara sağlanan kolaylıklardan yararlanmak için, konsolosluk veya elçilik onaylı Türkçe tercümeli emeklilik belgenizi yanınıza almanız gerektiği de hatırlatıldı.

Başkası adına kayıtlı bir taşıtla gelmeniz durumunda geçerli bir vekâletname ibraz edilmesi gerekmektedir. Verilen süre içerisinde taşıtın Türkiye'de bırakılarak yurtdışına çıkış yapılmak istenilmesi halinde, taşıtın gümrük idaresine teslim edilmesi veya taşıtın başka birisi tarafından kullanılmayacağını belirten taahhütnamenin verilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde idari para cezası uygulanır.  Geçici olarak ithal edilen taşıt; hak sahibinin Türkiye'de bulunması şartıyla, bu kişinin ikamet yeri Türkiye Gümrük Bölgesi dışında bulunan eşi, annesi, babası ve çocukları tarafından kullanılabilir.

Editör: Haber Admin