Antalya, Balkanlar üzerinden gelen yağışlı havanın etkisi altına girecek. Antalya, Balkanlar üzerinden gelen yağışlı havanın etkisi altına girecek.

Antalya Kent Konseyi Tarım Çalışma Grubu, yerel seçimler öncesi siyasi parti adaylarından beklentilerini içeren kapsamlı bir rapor ile kamuoyunun karşısına çıktı. Antalya kamuoyuyla paylaşılan raporda, tarım alanlarındaki imar uygulamaları ve hazine arazileri üzerindeki işgallere vurgu yapıldı. Tarım Çalışma Grubu’nun raporunda, Antalya genelindeki tarım ve mera alanlarının hızlı bir şekilde yok edildiği ifade edildi. Tarım sektörü açısından Antalya’yı ileride ciddi sıkıntıların beklediğine işaret edilen raporda, kentin tamamında yapılaşmanın hızla sürdüğü belirtildi.Söz konusu raporda, “Tarım alanları, verimli ovalar ve meralar yapılaşma baskısı altındadır ve hızla getireceği sonuçlar ve sorunlar dikkate alınmadan imara açılmaktadır. Ayrıca, özellikle pandemi dönemi ve sonrası yaylalarda kontrolsüz bir yapılaşma söz konusudur. Tarım alanları ve meralar hızla yok edilmektedir. Hazine arazileri işgal edilmektedir” ifadelerine de yer verildi. Antalya Kent Konseyi Tarım Çalışma Grubu tarafından kaleme alınan raporda özellikle yaylalara ve kırsal kesime yönelik uyarılar yer aldı. Raporda, “Planlamanın tarımsal üretime katkı koyacak büyüklükte parsellerin olmasına olanak sağlayacak şekilde olması gereklidir. Hazine arazileri üzerine yapılan kaçak yapılar, elektrik alamadıkları gibi belediye hizmetlerinden de yararlandırılmamalıdır” denildi. Açıklamanın son bölümündeyse taş, kum ve mermer ocakları meselesine parmak basıldı. Söz konusu ocakların tarımsal üretimi tehdit ettiği vurgulanarak, bu tarz faaliyet alanlarının köylere, üretim alanlarına ve orman sahalarına yakın kurulmaması gerektiği vurgulandı. 

Editör: Haber MERKEZİ