Alanya’nın Cumhuriyet Mahallesi’nde denize sıfır konumdaki Karayollarına ait, 37,30 hektarlık riskli alan ve 905 ada 2 parselde yer alan imar planının kamu yararına ve hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle dava açtı. Dava konusu planlarda, kamusal alan olan Orman Genel Müdürlüğü alanı küçültülerek, bir kısmının yüksek yoğunluklu konut alanı olarak planlanması gibi düzenlemelerin yer aldığı  1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı mahkemelik oldu. 

ŞEHİRLER ARASI OTOBÜS ŞOFÖRLERİ VE YOLCULARA YÖNELİK TRAFİK BİLGİLENDİRMELERİ YAPILDI ŞEHİRLER ARASI OTOBÜS ŞOFÖRLERİ VE YOLCULARA YÖNELİK TRAFİK BİLGİLENDİRMELERİ YAPILDI

Mimarlar Odası Antalya Şubesi, bu planların kamu yararına, planlama esaslarına, mevzuata ve hukuka aykırı olduğunu gerekçe göstererek dava açtı. Dava dilekçesinde, planların üst ölçekli plan olan 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı ile belirlenen yapı yoğunluğuna göre daha yüksek olduğu, plan nüfusuna ilişkin hesaplama ve kabullerin plan açıklama raporunda bulunmadığı, plan hükümlerinin parsel bazında zemin altında otopark alanı oluşturulabilmesi ya da oluşturulmaması konusunda açıklık getirmemesinin uygulama aşamasında belirsizliklere neden olacağı, söz konusu açık park alanlarının açık otopark alanı olarak değerlendirilmesinin park alanları açısından azalmaya neden olarak plan bütünlüğünü ve sosyal alt yapı dengesini bozucu bir uygulamaya neden olacağı, tüm planlama alanında farklı kat yüksekliklerine sahip yapı adalarında aynı çekme mesafelerinin önerilmiş olmasının şehircilik ilkelerine uygun olmadığı gibi gerekçeler yer aldı.Antalya 2. İdare Mahkemesi, Mimarlar Odası'nın tüm bu gerekçelerini kabul ederek, dava konusu planların iptaline oy birliği ile karar verdi. Mahkeme kararında, planların şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına ve planlama tekniklerine ve hukuka uygun olmadığı açıkça belirtildi.

Editör: Haber MERKEZİ