BtcTurk Boğa Koşusu’nda binlerce kişi yarıştı BtcTurk Boğa Koşusu’nda binlerce kişi yarıştı

Türk halkının yüzde 68’i akıllı telefonların kişisel güvenliğini tehdit ettiğini düşünüyor. Bu fikre katılanlarda en yüksek orana yüzde 70,4 ile 18-34 yaş aralığındaki gençler sahip. Akıllı telefonu kişisel güvenliğine tehdit olarak gören kadınların oranı yüzde 67,6 iken bu oran
erkeklerde yüzde 68,4’e çıkıyor.Gençlerin Yüzde 70,4’üne göre Akıllı Telefonlar Kişisel Güvenliğe Tehdit Klasik tuşlu telefonlar son yıllarda yerini akıllı telefonlara bıraktı ve hatta tuşlu cep telefonlarını piyasada bulmak neredeyse imkânsız hale geldi. Akıllı telefonların hayatı kolaylaştırma adına olumlu birçok yönünün yanı sıra insan sağlığı ve güvenliği açısından bazı riskleri beraberinde getirdiği uzmanların uyarıları arasında yer alıyor. Areda Survey araştırma şirketi bu konuyu ele alarak Türkiye genelinde 2.503 kişinin katılımıyla bir araştırma gerçekleştirdi. Araştırma bulgularına göre toplumun yüzde 68’i akıllı telefonların kişisel güvenliğini tehdit ettiği düşüncesini taşıyor. Buna karşın herhangi bir sorun teşkil etmediğini belirten yüzde 32’lik bir kitle bulunuyor. Katılımcıların cinsiyet dağılımlarına bakıldığında, akıllı telefonu kişisel güvenliğine tehdit olarak gören kadınların oranı yüzde 67,6 iken bu oran erkeklerde yüzde 68,4’e çıkıyor. Tehdit olduğunu
düşünmeyenlerin oranı ise kadınlarda yüzde 32,4 ve erkeklerde yüzde 31,6. Yaş grubu dağılımlarında akıllı telefonları kişisel güvenliğine tehdit olarak görenlerin en yüksek oranını yüzde 70,4 ile 18-34 yaş aralığındaki gençler oluşturuyor. Gençleri yüzde 67,7 ile 55 yaş ve üzeri takip ederken son olarak 35-54 yaş aralığındaki katılımcıların oranı yüzde 66. Buna karşılık, akıllı telefonları bir tehdit unsuru olarak görmeyen katılımcılarda en yüksek oran, yüzde 34 ile 35-54 yaş grubuna ait. Bu oranı yüzde 32,3 ile 55 yaş ve üzerindekiler takip ediyor ve yüzde 29,6 ile 18-34 yaş aralığındaki gençler en düşük orana sahip. Araştırmanın Metodolojisi Türkiye genelinde 2.503 kişinin katıldığı 28 – 31 Mayıs 2024 tarihleri arasında yapılan araştırma, kantitatif araştırma yöntemlerinden CAWI tekniği ile “Areda Survey’in Profil Bazlı Dijital Paneli” kullanılarak gerçekleştirildi.

Editör: Haber Admin